Speleologie na Holštejnsku,

výzkumy v letech 1966-1996

(Výtah z publikace vydané k 30ti letům založení organizace)

 English versionTato stránka je vytvořena ku příležitosti třiceti let trvání základní organizace 6-15 "Holštejnská" České speleologické společnosti dříve Holštejnské výzkumné skupiny Speleologického klubu Brno. Svým obsahem se plně opírá o publikaci "Speleologie na Holštejnsku, výzkumy v letech 1966-1996" koncipovanou jako sborník prací o Holštejnsku, zaměřený především na krasové jevy a jejich výzkum. Jednotlivé články jsou psány většinou jeskyňáři, zabývající se speleologií amatérsky v původním smyslu výrazu, tedy věnující se něčemu ze záliby, nikoliv z povolaní. Což je v silném rozporu s dnešním, poněkud degradujícím výkladem slova amatér, jako diletant, nedouk, neboť odborné články vesměs psali profesionálové ve svých oborech, v tomto případě ale bez nároku na honorář, tedy amatérsky. Především jsou zde prezentovány aktuální výsledky bádání, navazující na publikaci "20 let činnosti ZO ČSS 6 15 Holštejnská" z roku 1986 (MOUČKA, FATKA 1986).

Případné dotazy a připomínky posílejte na e-mail: p.nejedly@seznam.cz nebo přímo na

ZO ČSS 6-15 Holštejnská

Ondráčkova 229

BRNO 628 00

This page was created by Radek Paruch, 1997