Holštejnská jeskyně - trativod

Jezírko opilců na konci trativodu

Trativod