Jeskyně Nová Rasovna

Jeskyně Nová Rasovna leží v severní části CHKO Moravský kras na levé straně Hradského žlebu u obce Holštejn. Je propadáním potoka Bílé vody a zároveň součástí největšího jeskynního systému u nás - Amatérské jeskyně. Propadání Nová Rasovna je známé odjakživa, o první průzkum se pokusili dva horníci, kteří se na přání starohraběte Salma (1833) vypravili do podzemí. V polovině 19. století působil v lokalitě dr. Jindřich Wankel. Prozkoumal asi 330 metrů chodeb až po Macošský sifon, který je povodňovým odtokem Bílé vody do jeskynního systému Piková dáma - Spirálka (podařilo se jej proplavat potápěčům v roce 1985). Na počátku 20. století začíná v oblasti pracovat profesor Karel Absolon, který objevuje skoro kilometr neznámých chodeb. Další významné objevy učinil místní mlynář R. Vaňous - objevil např. veliký dóm v Lipovecké chodbě, který dodnes nese jeho jméno.
Přímo nad propadáním se nachází pontonový most silnice Holštejn - Ostrov u Macochy, zřízený kvůli borcení skalní stěny propadání.
Podzemní tok Bílé vody protéká dále jeskyněmi Spirálka, C 13 do Staré a Nové Amatérské jeskyně, kde se v podzemí spojuje s tokem Sloupského potoka a tím vzniká Punkva. Bílá voda je největší zdrojnicí Punkvy.
V roce 2003 jsme v Lipovecké chodbě objevili pokračování nazvané Jeskyně pravěkých symbolů. Nově objevené velké prostory jsou paleoponorem vod z Lipoveckého žlebu. Nová Rasovna tedy není pouze propadáním Bílé vody, ale vznikla postupným vývojem díky působení několika vodních toků.
V jeskyni stále bádáme. Celková délka chodeb je již okolo 2000 m.

Mapa Nové Rasovny. Absolon 1948

Sintrový komín nad Dómem II.

JPS Bivak v Dómu bez výzdoby

JPS Lezení komínů