Holštejnská jeskyně

 

Jeskyně se nachází v severní části Moravského krasu s vchodem na úpatí skalní stěny Holštejnského údolí, asi 300 m jihozápadně od stejnojmenné vesnice. Byla objevena 21.8.1966. Objevitelé tímto dnem založili Holštejnskou výzkumnou skupinu, dnešní Základní organizaci České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská, která v Holštejnské oblasti stále pokračuje ve průzkumech podzemí. 

Za vchody (z nichž je již funkční pouze jeden zabezpečený ocelovými vraty) jeskyně sestává z jedné velké dómovité prostory s převažujícími rovnými stropy, na kterou navazují další chodby a prostory. Celá jeskyně je, s výjimkou několika menších prostor, zanesena říčními sedimenty až po strop. Klastické sedimenty jsou od hrubozrnných štěrků až po jemné jíly bez přílišné horizontální a faciální proměnlivosti. Tvořily se postupně po zanesení pohřbeného kaňonu před jeskyní, přičemž docházelo k dlouhodobé stagnaci voní hladiny (příčina rovných stropů s minimálním spádem). Od doby objevu jeskyně do r. 2008 bylo v sedimentech vykopáno přes 600 m chodeb, přičemž práce stále pokračují.

Hlavními milníky při pracích v jeskyni byly roky:

1973 - ve vzdálenosti 84 m od vchodu byla průkopem zastižena skalní stěna a byl objeven Řícený dóm.

1978 - objevena jeskyně s vodním tokem v závrtu č. 68, který se nachází před vchodem do Holštejnské jeskyně (délka této jeskyně 300 m), úroveň této jeskyně je cca 50 m pod jeskyní Holštejnskou (obě jeskyně mají řadu souvislostí se stejným směrem odtoku)

1986 – došlo k propojení jeskyně Holštejnská s jeskyní Nezaměstnaných, a tedy ke zjištění, že se jedná o jednu prostoru s šířkou až 56 m.

1993 – objeveny rozsáhlé prostory pod závrtem č. 74

Je možné, že mohutný paleoponor, kterým Holštejnská jeskyně je, je začátkem samostatné jeskynní úrovně procházející celou severní částí Moravského krasu.

Vzhledem k odkryvu sedimentů a svému charakteru je tato jeskyně unikátní světovou lokalitou.